كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا دادن خمس بر كسى كه آشكارا گناه مى كند جايز است؟

احتياط وجوبى اينست كه سهم سادات را به شخص مذكور ندهند و امّا سهم امام (عليه السلام) در خصوص آنهم لازم است كه به حاكم شرعى در آن باره رجوع نمود.

آيا به طلبه جايز است كه خانه اش را بفروشد و خانه اى گران بها بخرد و بدهكار بماند تا به خاطر اينكه بدهكار است حقوق شرعى بگيرد؟

اين موضوع با مواردش فرق مى كند و هر بدهكارى مستحق حق مخصوصاً سهم امام (عليه السلام) نمى باشد و اين سهم امام امانت است در دست صاحبش و وظيفه اى او است كه آن را در جائى صرف كند كه رضايت امام (عليه السلام) را كه او صاحب حق است احراز نمايد، و اشكال نيست در اينكه آنچه كه محل بهتر و برتر است رضايت او در آن است روح ما فدايش باشد.

با وجود طلاب علوم دينى در محلهاى نزديك كه آنجا نماز جماعت برپا مى شود آيا جايز است پشت سر سايرين از مؤمنين عادل نماز بخوانى با اينكه محصّل علوم دينى در اين قسمتها از ديگران سزاوارتر هستند، و نصيحت حضرتعالى به مؤمنين نيكوكار چيست مخصوصاً اين كار باعث واماندگى اهل علم و يا اهميت ندادن به آنها مى شود.

مانند اين مصلحتها به آن مرتبه نمى رسد كه باعث حرام بودن نماز در پشت سر غير اهل علم باشد، امّا نصيحت ما اين است كه اهل علم را گرامى بدارند و احترام كنند اگر اهل باشد و ديندار و پرهيزكار و صاحب اخلاص در اداء وظيفه اش باشد به طورى كه هم دعوت بسوى خدا كند و خودش نمونه و الگو باشد كه مردم از او پيروى نمايند.

آرشیو اخبار