دعوت به تحمل مسوؤلیت و هشدار دادن به همسالان

دعوت به تحمل مسوؤلیت و هشدار دادن به همسالان
۱۳۹۶/۰۱/۰۵

ایشان در خلال صحبت ، دانشجویان را به تحمل مسئولیتی که آن را هشدار دادن در راه و مسیر حق به دوستان ، همسالان و بستگان با رویکردی صادقانه و نیکو دانستند ،  تاکید کردند.
مرجع عالیقدر جهان تشیع در پایان دیدار نیز از خداوند متعال توفیق ، قبولی زیارت و تحقق آرزوها را خواستار شده و از حاضرین خواهان رعایت واجبات و وظایف دینی ـ عقیدتی بر اساس و مبدا اخلاص به خداوند متعال شدند .

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا دشنام دادن و لعنت كردن و يا غيبت كردن مخالف و يا ناصبى جايز است؟

سزاوار نيست كه مؤمن دشنام دهنده باشد، و در غيبت مردم سخن بگويد خصوصاً كه فتنه و يا مشكله بيافريند.

آيا براى زن مؤمنه جايز است كه با يكى از مخالفين (اهل تسنن) ازدواج نمايد با عقدى كه موافق مذهبهاى آنها باشد، با ملاحظه اينكه ميراث هم طبق مذهب آنان تقسيم مى شود؟

كراهت دارد كه زن مؤمنه با مخالف ازدواج نمايد، و مهم در صحت ازدواج صحيح واقع شدن عقد است كه ايجاب از يكى آنها و يا از وكيل آنها و قبول از ديگرى بطور صحيح واقع شود، خواه خواننده عقد مؤمن باشد و يا مخالف باشد.

آرشیو اخبار